Setkání na hranici dvou katastrů
ALCSIIF5Y?�W����1^�X-�???????????1?�0????????S????����rU��V[��AW��?\��W?��??T[??��?f[QUf[QUp?������������������������������������������?�G?��?��??��C?��G?��?��p?������������?\AW?\AW?L����ti�Y-�???????????0?�0????????S????�Y?����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA?wO�������������?�65�s?�?�??�??�??�'l�q?�3?�N?�w?�O?�w?�O?�w?�O�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������R����
������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�W�^~��?????���????��????Q���?????�?�????����????(�$�????�������?���????�$�$�����������????�����������?????���?�
��?�?????Q��?V��?Q��6&��$��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5Q?�gP����?c�?/�??????????????�e????????V???����?V��?[��dY��?]��h?��??W?\??��?!\?V!\?V??�����9�?��????+���????@��!���????:��??���?�G?��?��??��C?��G?��?��?�����?�s
��?]dY?]dY�B����ct�?/�??????????????�f????????V???�Q?����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA??n�������������?�?�{?�??�??�??�??�7�??�S?�o?�??�n?�??�n?�??�n�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����
b������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P�d?��?????���????��????M���?????�?�????����????)�*�????�������?���????�*�*�����������????�����������?????���^�?��?�????�M��SL��?I��v*��?*��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?
	�?S����HY�W-�???????????/?�0????????S????����@R��cX��R��?W��?<���?qS?X@?��??WR8XRx?�����~����������������������������������?_�G?��?��??��C?��G?��?��]?�����?�����?XS?XS?W����?V�X-�???????????0?�/????????S????�?����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FALt�������������?�9�??�??�??�m?�??�"?�??�`Z�??�L�t?�L�t?�L�t�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����
x������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�e�E?	��????z���????��????B���?????�?�????����????(���????�������?���????��������������????�����������?????���?
��j�?????B��XD��?B��@'��4&��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?]	�`����?^�n5�????????Y?????�????`????]????����?T��?[��WV��?\��?L��??TF[??��??[?T?[?T?�������H????���?????��t���????]��?��+�G?��?��??��C?��G?��?��B?�����?�%%��?\WV?\WVRO����?y�n5�????????Y?????�????`????]????�?]	����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA55�������������?�H?�-?�,8�9?�g?�L?�|�I?�o?�5?�5�5?�5�5?�5�5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	?����������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�`�_?	��?????���????��????4���?????�?�????����????(���????�������?���????��������������????���1�@�????????���q�?��?�????h4��?2��?,��l)��?*��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?
�nT����m�X-�???????????/?�0????????S????����CW��M]��?[��
`��&q��??K?Sc��?X]nWX]nW??�����?�������������������������������������G?��?��??��C?��G?��?��??�����?�����
`?[
`?[9<����=?�W-�???????????0?�/????????S????�?
����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA??0�������������?�??�,?�?z�/?�?3�2?�?g�6?�6?�9?�E�7?�Q��0?�??�0?�??�0?�??�0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	?����?������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�T�mQ	��?????���????��????���????u�u�????����????(���????�������?���????��������������????���*�:�??5?????����?��?�?????��?��?��?(��z(��u���u���u�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�?a����vR�X-�???????????0?�0????????S????����S��?Y��?X��"]��?3��??[?^??��?ZkSZkS??�����4�����������������������������������?�G?��?��??��C?��G?��?��??�����4�����"]?X"]?X�F����?r�W-�???????????0?�0????????S????�??����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA?7Z�������������?�??�W?�L?�q?�?V�??�8.�t?�?�Y?�7?�Z?�7?�Z?�7?�Z�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����
N������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�F�s~��?????���????��????J���?????�?�????����????(���????�������?���????��������������????�����������?????���?�o��v�?????J��?M��?J��V(��?&��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�?c����P�>/�Q???q?????????�\??????V????����?R��pY��?T��?Z��	?��??V?[?��??Y?R?Y?R	����?�?�� ???$���????5�����????��?���?�G?��?��??��C?��G?��?��?�����?��?Z?T?Z?T?\����Y[�>/�Q???q?????????�Z??????V????�??����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA???�������������?�?�y?�?l�??�?�??�K?�??�0?�??�??�??�??�??�??�?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����
6������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�d�P	��?????���????��????T���?????�?�????����????(���????�������?���????��������������????�����������?????���?�W��|�????TT��?S��sQ��?)��?)��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5:?�?�??��?:�=�????g)��?????A�???????????{?�����?L��?U��?L��?U��?Y���?vLU??��?�?U?L?U?L?�??��p?������������������������������������?G?��?��??��C?��G?��?��?�����e����KWmNKWmN?t����J�=�????f)��?????A�???????????|?�:?����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?0�?����FAFA�������������?�#?�F?�??�V?�??�h?�?b�|?�??�}?�?S�l?�Dh�R?�y�[?�y�[?�y�[�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����?�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�?�;C��?????���????���????Q��????????����????(�*�????�������?���????��*�����������????�����������?????���W?	��]�????�?
�S2��?
�dx��4����?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5m?�F����?~�LC�?????&��?????-�?��???????�����tZ��1_��[��?_��??��??T?X�?��?_<Z_<ZN������������������������������������������?G?��?��??��C?��G?��?��?��������?_[?_[4L����9?�RC�?????&��?????+�?��????????Z�m?����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FABB^�������������?�??�I?�/�X?�?T�q?�??�??�`�{?�5?�W?�BB�^?�BB�^?�BB�^�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����]�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�F�?��?????���????���?????��?????�?�????����????(���????�������?���????��������������????�����������?????���)?
��[�????�N�?Z��N�#&��?%��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�?V����hZ�?<�#??????]????�????k????f????����U��?Z��?U��e[��g?��??T?Z??��??Z6U?Z6U??�����	��?�????&��s????�?���*???Q��??���?�G?��?��??��C?��G?��?��??�����?�?F��e[?Ue[?UbQ����?b�?<�#??????]????�????k????f????�??����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA?
_�������������?�??�P?�jJ�[?�?"�j?�??�|?�e��??�U�v?�iL�Z?�
?�_?�
?�_?�
?�_�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������O����	?������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�W�Z?��?????���????��?????���?????�?�????����????(���????�������?���????��������������????���+�.��e?????���??	��?�??????��?y�� _��b&��q)��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5z	�'K����Mi�i/�???x?????????�`???????RV????����?W��?\��?[��%_��?'��??V5[??��??\?W?\?W
?�����i�?��
???'���????:�����????���?���?�G?��?��??��C?��G?��?��Z?�����?�}	��%_?[%_?[:����|?�j/�???x?????????�`???????SV????�z	����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA/iI�������������?�&$�;?�hq�K?�??�`?�5?�^?�C?�H?�i/�I?�i/�I?�i/�I�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����
?������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�K�i$	��?????���????��????B���?????�?�????����????(�*�????�������?���????�*�*�����������????�����������?????���^�?��z�?????B��?A��
@��)��s)��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5=
�YQ����?`�l/�???z?????????�_???????YV????����TV��?[��?X��E]��?��??R?X@?��??[aV?[aV??�����?�?��???(���????:�����???? ��??�����G?��?��??��C?��G?��?��3?�����?�?	��E]?XE]?X?B����?x�l/�???z?????????�`???????YV????�=
����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA??y�������������?�??�??�_�??�N�??�bP�??�?�v?�??�y?�??�y?�??�y�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	?����?������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�Q�a$
��????u���????��????���????s�s�????����????(�(�????�������?���????�(�(�����������????����������-?????���b?	��?�?????��?��?��`'��?'��s���s���s�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�r����?@�!/�???????"???)?�????????XW????����hO��4W��?O��eW��??��?
MOU@?��?2WgO2WgO?����u�?��????+���????@��!���????:��??���?�G?��?��??��C?��G?��?��?����?�r
��eW?OeW?Ogr����I�C/�C???z???????�??????? W????�??����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FAx?x������������?�tM?�???�gh??�?,??�???�?l?�?xx?�?xx?�?xx�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����	{������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�r�A?��?????���????��?????���?????�?�????����????(���????�������?���????��������������????���*�.�?=?????���?
��?�????�?��??��}?��](��?(��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�S����`�X-�???????????1?�/????????S????����V��?[��?W��p\��?5��??UPZ*?��??[>V?[>Vp?������������������������������������������?�G?��?��??��C?��G?��?��p?������������p\?Wp\?W:I����?g�X-�???????????1?�0????????S????�??����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA???�������������?�wW�??�?�??�??�??�?O�?������?�]?�??�d?�??�??�??�??�??�?�??�?F�??�??�??�??�??�??�?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������}����(�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�S�`~��?????���????���????H��?????�?�????����????(�#�????�������?���????�#�#�����������????���*�0�Ti?????���w?	��?�????�H�?Q��H�e'��G&��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�I?����??�QD�S???]&��?????(�?��%??????? �����I\��?_��V\��?_��??���??\`??��??_T\?_"\?�����������������������������������������?�G?��?��??��C?��G?��?��l	����a����-`?\`?\H����}?�ZD�[???K&��F????'�?��????????�A?����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA?4������������?� Ql?�??v?�ZQ8?�?,�?������?�YP�??�?7�??�??/?�??k?�??r?�5?�?4?�?4?�?4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����s�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�;�?b��?????���????���?????��?????�?�????����????(���????�������?���????��������������????�����������?????���?a��?�????�.�3��.�@(��(��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ) - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Setkání na hranici dvou katastrů

Popis

Dnes se měl konat 21.ročník turistického pochodu Hledání Stromoucha. Nádherné počasí, ale bohužel (díky, vládo). Spolek pro upevňování přátelství mezi městy Česká Třebová a Ústí nad Orlicí si proto uspořádal Setkání na hranici dvou katastrů. Skupina A (v počtu 1 člověk) vyrazila z Ústí nad Orlicí, skupina B (v počtu jeden člověk) z České Třebové (proč zrovna on je béčko?). Cílem setkání byl turistický rozcestník Třebovské stěny. Po srdečném přivítání následoval piknik. Po něm obě delegace setrvaly v přátelském rozhovoru. Jeho výsledkem bylo usnesení, že i přes ztížené podmínky a slabomyslnost pánů ministrů bude naše spolupráce pokračovat. S tímto konstatováním se obě delegace rozloučily a vrátily se do svých katastrů. Samozřejmě že byla dodržena všechna nařízení těch chaotů nahoře.

Období

6.3.2021

Statistiky

  • 15 fotek
  • - zobrazení
  • 0 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Setkání na hranici dvou katastrů
Komentáře Přidat